Kapituła nagrody

KRZYSZTOF DOMARECKI

KRZYSZTOF DOMARECKI - Honorowy Przewodniczący Kapituły
Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM SA. Założyciel Seleny SA – producenta i eksportera produktów chemii budowlanej. W latach 1999–2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Seleny Co. SA – spółki zarządzającej zagraniczną działalnością Seleny. W roku 2007 objął stanowisko Prezesa Zarządu Seleny FM, spółki holdingowej Grupy Selena, która odpowiada za strategię rozwoju Grupy oraz koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych. Od kwietnia 2008 roku akcje Selena FM SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od listopada 2011 roku przewodniczy Radzie Nadzorczej Selena FM SA.


ANDRZEJ ULFIG

ANDRZEJ ULFIG - Przewodniczący Kapituły
Absolwent Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w zakresie zarządzania i marketingu.
Z Seleną, związany od 1994 roku. Od 2005 roku kieruje Spółką na rynku w Polsce, w tym od 2009 jako Prezes Zarządu Seleny SA. Od tego czasu wolumen sprzedaży wzrósł trzykrotnie, a spółka wzmocniła pozycję lidera w segmencie pian i uszczelniaczy, rozszerzając jednocześnie asortyment o kolejne grupy produktowe. Andrzej Ulfig jest również Wice-Przewodniczącym Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów. .


BOGDAN KALINOWSKI

BOGDAN KALINOWSKI - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarz. Inżynier budownictwa, od 1993 roku prowadzący własną firmę, współwłaściciel GRUPY DEKARSKIEJ. Od 2003 roku członek PSD - współtwórca Oddziału Podlaskiego i przez wiele lat jego Prezes. Od 2009 roku Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.


MICHAŁ OLSZEWSKI

MICHAŁ OLSZEWSKI - V-ce Prezydent Światowej Federacji Dekarskiej IFD, Mistrz Blacharstwa i Dekarstwa, od blisko 30 lat pracuje w zawodzie dekarza. Właściciel firmy dekarskiej. Jeden ze współzałożycieli Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Członek organizacji od 1999r. oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy od 2009 roku. W Listopadzie 2010 roku wybrany na V-ce Prezydenta Światowej Federacji Dekarskiej IFD, obecnie przygotowywany do objęcia funkcji Prezydenta IFD.


ANDRZEJ KOWALSKI

ANDRZEJ KOWALSKI - Prezes Zrzeszeniem Montażystów Stolarki. Absolwent wydziału technologii drewna SGGW w Warszawie, studiów podyplomowych SGH z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i systemów kontroli jakości. Kierował wydziałem drzwi fornirowanych Stolarki Wołomin, a po krótkim epizodzie w Porta KMI Poland, został w roku 1999 szefem produkcji w firmie Urzędowski. Od roku 2001 prowadzi własną firmę DTF i spółkę DOMEKSPOL, dystrybuując i montując okna i drzwi takich firm jak: Oknoplast , Dierre, Stolarstwo Syguda, Gartfen, Natura i kilkunastu innych producentów. Od sierpnia 2011 roku kieruje Zrzeszeniem Montażystów Stolarki. .


PAWEŁ WRÓBLEWSKI

PAWEŁ WRÓBLEWSKI - Dyrektor Związku POLSKIE OKNA I DRZWI. Absolwent AWF w Warszawie, studium dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA przy Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. Przygodę z branżą rozpoczął w 1997 roku na stanowisku specjalisty ds. marketingu i promocji w największej wówczas firmie produkującej drewniane okna i drzwi – Stolarce Wołomin S.A. W latach 2000- 2005 był szefem marketingu firmie Konig Stahl Sp. z o.o., wyłącznego dystrybutora architektonicznych systemów JANSEN. Od kwietnia 2005, poza krótką przerwą w roku 2008, jest dyrektorem Związku POLSKIE OKNA I DRZWI.


ARKADIUSZ KOWALSKI

ARKADIUSZ KOWALSKI - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. Od ponad dwudziestu lat jest właścicielem firmy działającej w branży parkieciarskiej. Uzyskał tytuł „Dyplomowanego Mistrza Parkieciarstwa”. W 2009 roku objął stanowisko Prezesa gazety branżowej „Profesjonalny Parkiet”. Od kilkunastu lat czynny działacz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy, którego to w 2011 roku został Prezesem. Od 2013 roku Rzeczoznawca w dziedzinie parkieciarstwa. Odznaczony za zasługi dla rzemiosła Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.


ROBERT KLOS

ROBERT KLOS - właściciel Centrum Analiz Branżowych, menedżer branży okienno-drzwiowej, dziennikarz gospodarczy, wydawca miesięcznika Forum Branżowe. Były dyrektor marketingu i sprzedaży Stolarki Wołomin SA, były wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, założyciel Związku Pracodawców - Polskie Okna i Drzwi, założyciel i ekspert Zrzeszenia Montażystów Stolarki. Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Twórca ogólnopolskiego programu edukacyjnego Mistrzowie Montażu.


MAŁGORZATA WALCZAK-GOMUŁA

MAŁGORZATA WALCZAK-GOMUŁA, Dyrektor Generalny oraz Prezes Zarządu ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska oraz International Project Management Association. Od 10 lat zawodowo związana z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – firmą specjalizującą się w badaniach marketingowych i analizach rynku budowlanego. W tym czasie koordynowała wiele projektów badawczych związanych z rynkiem inwestycyjno-budowlanym, rynkiem pracy oraz projektów społecznych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu analiz gospodarczych oraz badań socjologicznych. W 2006 roku objęła w firmie ASM stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu.


SELENA

Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący działalność na całym świecie i oparty na polskim kapitale.

W skład Grupy wchodzi 30 spółek krajowych i zagranicznych, w tym zakłady produkcyjne zlokalizowane na 3 kontynentach. Selena realizuje zamówienia na rynkach ponad 70 państw. Działalność Grupy Selena obejmuje wszystkie etapy tworzenia produktów: począwszy od zaawansowanych badań, przez produkcję, dystrybucję, marketing, aż po sprzedaż na całym świecie. Na każdym etapie kreowania produktów Selena gwarantuje innowacyjne rozwiązania, które zapewniają utrzymanie najwyższych, światowych standardów, potwierdzonych licznymi nagrodami i międzynarodowymi certyfikatami jakości. Obecnie Grupa Selena jest wśród trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie i skutecznie konkuruje na światowych rynkach chemii budowlanej z globalnymi koncernami o wieloletniej tradycji. Kluczowym elementem strategii Grupy Selena jest jakość. Pojęcie "przewaga dzięki produktowi" oznacza, że w każdej kategorii produktów Grupa Selena dąży do tego, aby jej wyroby miały najwyższą pozycję jakościową. Taka strategia zapewnia wysoki poziom zaufania klientów do produktów i rozwiązań Seleny. Grupa zatrudnia ok 1700 osób na całym świecie.


POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY to organizacja zawodowa, która powstała w 1999 roku i zrzesza rzemieślników wykonujących prace dekarskie. Powstała w celu wspierania swoich członków w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz w celu zapewnienia integracji w ramach środowiska zawodowego, a przede wszystkim w zjednoczeniu specjalistów branży. Od 2004 roku jest członkiem Światowej Federacji Dekarzy IFD. Dzięki tej przynależności uczestniczy corocznie w Światowym Kongresie Dekarskim i Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy.

Stowarzyszenie Jest również wydawcą czasopisma „Nasz Dekarz", w którym informuje o swej działalności i pracy oddziałów, zamieszcza informacje i nowości naukowo-techniczne w dziedzinie pokryć dachowych, izolacji, ochrony środowiska. Stowarzyszenie upowszechnia nowe technologie i przestrzega przed błędami w sztuce dekarskiej.


ŚWIATOWA FEDERACJA DEKARSKA IFD

Światowa Federacja DEKARZY - IFD - została założona w 1952 roku w Monachium przez narodowe organizacje pracownicze z branży dekarskiej. Celem federacji jest przede wszystkim dzielenie się doświadczeniami oraz stworzenie silnej reprezentacji wspólnych interesów. Od pięćdziesięciu lat Federacja bada problemy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, przez co stała się ogniwem spajającym zrzeszone organizacje. Obecnie wiele profesjonalnych i specjalistycznych stowarzyszeń, przedsiębiorstw, producentów i organizacji handlowych z branży dekarskiej jest członkiem IFD, można więc śmiało powiedzieć, że Międzynarodowa Federacja Dekarska jest światowym liderem rzemiosła dekarskiego.


Zrzeszenie Montażystów Stolarki

Zrzeszenie Montażystów Stolarki jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby, którym na sercu leży poprawa sytuacji zawodowej wykonawców montaży stolarki budowlanej. Celem działania Zrzeszenia jest integracja środowiska montażystów stolarki wokół idei poprawnego, energooszczędnego montażu stolarki budowlanej. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków, a środki na swoją działalność Stowarzyszenie uzyskuje wyłącznie ze składek członkowskich. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

  • inicjowanie opracowań technicznych, instrukcji i artykułów popularno-naukowych o tematyce poświęconej zasadom poprawnego montażu stolarki
 • propagowanie zasad poprawnego montażu w środowisku inwestorów, wśród architektów, producentów, sprzedawców i montażystów stolarki
 • wspieranie merytoryczne wszelkich przejawów działalności gospodarczej sprzedawców i montażystów stolarki
 • podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania, utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między montażystami stolarki
 • wspierania dążeń montażystów do podnoszenia poziomu wiedzy, wykształcenia i własnych kwalifikacji zawodowych

POLSKIE OKNA I DRZWI

Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI to jedyna ogólnopolska organizacja pracodawców zrzeszająca wiarygodną i reprezentatywną grupę rzetelnych producentów i dostawców stolarki budowlanej. Kompleksowo i miarodajnie informuje o oknach, drzwiach, fasadach produkowanych w Polsce. Reprezentuje branżę w kontaktach z Agendami Rządowymi, Instytutami, Głównym Nadzorem Budowlanym, ale również ma bliski kontakt z grupami konsumenckimi. Związek Polskie Okna i Drzwi pomaga w rozwoju i sprzyja wysokiemu poziomowi prowadzenia działalności produkcyjno-handlowej każdego z Członków. Producenci okien drzwi, szyb zespolonych, systemów okiennych, uszczelek, okuć, chemii budowlanej, itp., to członkowie Związku, którzy dostarczają na polski rynek produkty o najwyższych walorach użytkowych i technicznych w celu zaspokojenia różnych potrzeb wymagających producentów i konsumentów.


OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PARKIECIARZY

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy to przede wszystkim promocja dobrego parkieciarstwa i integracja środowiska. Pierwszym krokiem było włączenie Stowarzyszenia OSP do Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie. Pozwoliło to na formalną integrację z Rzemiosłem Polskim. Cele Stowarzyszenia:podnoszenie kwalifikacji i jakości świadczonych usług parkieciarskich (możliwość uzyskania dyplomów czeladniczych i mistrzowskich):

 • reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży parkieciarskiej wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa
 • działalność promocyjna i wystawiennicza
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej
 • organizowanie zawodów parkieciarskich
 • promowanie zawodu parkieciarza
 • doradztwo techniczne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH

Centrum Analiz Branżowych to agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku stolarki budowlanej w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich. Od kilku lat realizuje projekty dla firm oraz instytucji związanych z rynkiem stolarki. Klientami są producenci okien i drzwi, dostawcy, dystrybutorzy, instytucje finansowe, firmy consultingowe, zrzeszenia oraz media. Firma prowadzi badania w oparciu o wykorzystanie metod ilościowych oraz desk research. Zakres tematyczny badań obejmuje:

 • określenie wielkości, struktury oraz trendów rynku
 • analizę konkurencji, charakterystykę głównych graczy na rynku
 • analizę dostawców, odbiorców, kanałów dystrybucji
 • analizę aktywności eksportowej producentów
 • badanie znajomości oraz wizerunku marek
 • badanie satysfakcji klientów
 • badanie preferencji i potrzeb konsumentów
 • badanie czytelnictwa mediów branżowych

CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o. to instytut badawczy, który powstał w 1996 roku. Realizuje badania w następujących obszarach: badania indywidualne, badania syndykatowe, projekty publiczne, projekty społeczne współfinansowane z EFS, projekty zagraniczne finansowane przez Komisję Europejską. Główną specjalizacją badawczą ASM są badania rynku inwestycyjno-budowlanego. Wiele lat regularnego monitorowania rynku budowlanego zaowocowało stworzeniem pionierskich projektów takich jak:

 • konferencja „MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO” realizowana od 14 lat w cyklach rocznych w celu podsumowania wyników budownictwa i prezentacji aktualnych trendów i prognoz rozwoju rynku budowlanego
 • utworzenie oraz koordynacja Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa – w celu wsparcia i wzmocnienia znaczenia polskiego sektora budowlanego w Europie, a także rozwoju transferu wiedzy i technologii w budownictwie (warto nadmienić, że ASM jest także członkiem zarządu Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa)

Ranking Marek Budowlanych i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych - organizacja przedsięwzięcia mającego na celu wyróżnienie każdego roku najlepszych marek budowlanych oraz dystrybutorów materiałów budowlanych obecnych na polskim rynku.

Jako jedyna agencja badawcza w Polsce, ASM plasuje się bardzo wysoko w rankingach innowacyjności przeprowadzanych przez instytucje naukowe. W 2007 roku ASM została laureatem Kamertona Innowacyjności jako najbardziej innowacyjna firma w Polsce.


Patroni medialni

Skontaktuj się z nami

Urszula Sawicka PR Manager
Selena SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław

Tel: +48 71 783 83 82
Kom: +48 795 574 148
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdź nas na: