CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH

Centrum Analiz Branżowych to agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku stolarki budowlanej w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich. Od kilku lat realizuje projekty dla firm oraz instytucji związanych z rynkiem stolarki. Klientami są producenci okien i drzwi, dostawcy, dystrybutorzy, instytucje finansowe, firmy consultingowe, zrzeszenia oraz media. Firma prowadzi badania w oparciu o wykorzystanie metod ilościowych oraz desk research. Zakres tematyczny badań obejmuje:

  • określenie wielkości, struktury oraz trendów rynku
  • analizę konkurencji, charakterystykę głównych graczy na rynku
  • analizę dostawców, odbiorców, kanałów dystrybucji
  • analizę aktywności eksportowej producentów
  • badanie znajomości oraz wizerunku marek
  • badanie satysfakcji klientów
  • badanie preferencji i potrzeb konsumentów
  • badanie czytelnictwa mediów branżowych

Kapituła nagrody

Patroni medialni