OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PARKIECIARZY

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy to przede wszystkim promocja dobrego parkieciarstwa i integracja środowiska. Pierwszym krokiem było włączenie Stowarzyszenia OSP do Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie. Pozwoliło to na formalną integrację z Rzemiosłem Polskim. Cele Stowarzyszenia:podnoszenie kwalifikacji i jakości świadczonych usług parkieciarskich (możliwość uzyskania dyplomów czeladniczych i mistrzowskich):

  • reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży parkieciarskiej wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
  • popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa
  • działalność promocyjna i wystawiennicza
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej
  • organizowanie zawodów parkieciarskich
  • promowanie zawodu parkieciarza
  • doradztwo techniczne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Kapituła nagrody

Patroni medialni