ŚWIATOWA FEDERACJA DEKARSKA IFD

Światowa Federacja DEKARZY - IFD - została założona w 1952 roku w Monachium przez narodowe organizacje pracownicze z branży dekarskiej. Celem federacji jest przede wszystkim dzielenie się doświadczeniami oraz stworzenie silnej reprezentacji wspólnych interesów. Od pięćdziesięciu lat Federacja bada problemy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, przez co stała się ogniwem spajającym zrzeszone organizacje. Obecnie wiele profesjonalnych i specjalistycznych stowarzyszeń, przedsiębiorstw, producentów i organizacji handlowych z branży dekarskiej jest członkiem IFD, można więc śmiało powiedzieć, że Międzynarodowa Federacja Dekarska jest światowym liderem rzemiosła dekarskiego.

Kapituła nagrody

Patroni medialni