Zrzeszenie Montażystów Stolarki

Zrzeszenie Montażystów Stolarki jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby, którym na sercu leży poprawa sytuacji zawodowej wykonawców montaży stolarki budowlanej. Celem działania Zrzeszenia jest integracja środowiska montażystów stolarki wokół idei poprawnego, energooszczędnego montażu stolarki budowlanej. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków, a środki na swoją działalność Stowarzyszenie uzyskuje wyłącznie ze składek członkowskich. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

  • inicjowanie opracowań technicznych, instrukcji i artykułów popularno-naukowych o tematyce poświęconej zasadom poprawnego montażu stolarki
  • propagowanie zasad poprawnego montażu w środowisku inwestorów, wśród architektów, producentów, sprzedawców i montażystów stolarki
  • wspieranie merytoryczne wszelkich przejawów działalności gospodarczej sprzedawców i montażystów stolarki
  • podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania, utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między montażystami stolarki
  • wspierania dążeń montażystów do podnoszenia poziomu wiedzy, wykształcenia i własnych kwalifikacji zawodowych

Kapituła nagrody

Patroni medialni