Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych

Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych powstało w kwietniu 2011 roku z inicjatywy grupy glazurników z całej Polski, którym zależy na tym, aby zawód glazurnika i specjalisty robót wykończeniowych był pozytywnie postrzegany przez odbiorców tych usług. Stowarzyszeniu zależy na wyłonieniu z grupy zajmującej się budową i remontami domów, najlepszych specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje, stosujących najnowsze technologie, otwartych na wszelkie nowości technologiczne. Takich, którzy chcą testować, opiniować i nadawać swój znak jakości produktom sprawdzonym. Stowarzyszenie będzie podnosić kwalifikację członków zrzeszonych i uczniów Szkół Zawodowych. Planuje nawiązać współpracę z Izbami Rzemieślniczymi i Zrzeszeniem Glazurników Niemieckich.

Kapituła nagrody

Patroni medialni