ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o. to instytut badawczy, który powstał w 1996 roku. Realizuje badania w następujących obszarach: badania indywidualne, badania syndykatowe, projekty publiczne, projekty społeczne współfinansowane z EFS, projekty zagraniczne finansowane przez Komisję Europejską. Główną specjalizacją badawczą ASM są badania rynku inwestycyjno-budowlanego.

Wiele lat regularnego monitorowania rynku budowlanego zaowocowało stworzeniem pionierskich projektów takich jak:

  • konferencja „MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO” realizowana od 14 lat w cyklach rocznych w celu podsumowania wyników budownictwa i prezentacji aktualnych trendów i prognoz rozwoju rynku budowlanego
  • utworzenie oraz koordynacja Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa – w celu wsparcia i wzmocnienia znaczenia polskiego sektora budowlanego w Europie, a także rozwoju transferu wiedzy i technologii w budownictwie (warto nadmienić, że ASM jest także członkiem zarządu Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa)

Ranking Marek Budowlanych i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych - organizacja przedsięwzięcia mającego na celu wyróżnienie każdego roku najlepszych marek budowlanych oraz dystrybutorów materiałów budowlanych obecnych na polskim rynku.

Jako jedyna agencja badawcza w Polsce, ASM plasuje się bardzo wysoko w rankingach innowacyjności przeprowadzanych  przez instytucje naukowe. W 2007 roku ASM została laureatem Kamertona Innowacyjności jako najbardziej innowacyjna firma w Polsce.

Kapituła nagrody

Patroni medialni